D Y R E K C J A

Dyrektor
dr hab., prof. UAM Andrzej Sitarski
andrzej-sitarski@wp.pl
gab. 6B
czwartek 12:45-14:15


Z-ca dyrektora ds. nauki
dr hab., prof. UAM Wawrzyniec Popiel-Machnicki
wawerpma@amu.edu.pl
gab. 9B
godz. dyżurów:
wtorek 8:30-9:30

czwartek 12:45-14:15


Z-ca dyrektora ds. studiów stacjonarnych
dr Andrzej Narloch
endrisz@amu.edu.pl
gab. 17B
godz. dyżurów:
poniedziałek 18:15-19:15
środa 13:50-14:20
czwartek 12:45-14:15


Kierownik studiów niestacjonarnych I i II
Kierownik studiów podyplomowych

dr Wojciech Kamiński
kawo@amu.edu.pl

gab. 15B
godz. dyżurów:
środa 11:10-12:40
czwartek 12:45-14:15
sobota 8:00-9:00 (studenci niestacjonarni)

 

 

S E K R E TA R I A T


mgr Hanna Jendro
hannaje@amu.edu.pl
gab. 7B
tel.: 618293576
fax: 618293575
gg: 1071544
poniedziałek- piątek 8:00-15:00

Pracownicy dydaktyczno naukowi oraz dydaktyczni

Dane kontaktowe oraz godzinami dyżurów znajdują się w systemie USOS. Przynależność do zakładów można sprawdzać w dziale "Zakłady"

mgr Marta Abuzarova (USOS)
mgr Igor Aleksandrov
prof. zw. dr hab. Czesław Andruszko
(USOS)
dr Alicja Brus
(USOS)
prof. zw. dr hab. Halina Chałacińska
(USOS)
mgr Anna Chraniuk
(USOS)
dr Anna Chudzińska-Parkosadze
(USOS)
dr Maria Czetyrba (USOS))
dr Yury Fedorushkov
(USOS)
mgr Aleksander Gazarian
(USOS)
dr Dorota Horczak
(USOS)
dr Bożena Hrynkiewicz-Adamskich
(USOS)
dr Marina Jakowlewa-Pawlik
(USOS)
dr Grażyna Jatczak
(USOS)
mgr Paulina Jędrasik (USOS)
prof. zw. dr hab. Jerzy Kaliszan
(USOS)
dr Wojciech Kamiński 
(USOS)
dr Natalia Kaźmierczak
(USOS)
mgr Maria Natalia Kistowska
(USOS)
dr Urszula Kizelbach (USOS)
prof. UAM dr hab.  Halina Korbicz
(USOS)
prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda (USOS)
mgr Irena Kotwicka-Dudzińska
(USOS)
dr Krzysztof Kropaczewski
(USOS)
dr Natalia Królikiewicz
(USOS)
dr Katarzyna Kuligowska
(USOS)
dr Ryszard Kupidura
(USOS)
David Leonard
(USOS)
mgr Anna Maciejewska
(USOS)
dr Olga Makarowska
(USOS)
dr Łukasz Małecki
(USOS)
prof. zw. dr hab. Antoni Markunas
(USOS)
dr Antoni Murawski
(USOS)
dr Andrzej Narloch
(USOS)
mgr Jana Nowakowska (USOS)
dr Beata Nowicka
(USOS)
dr Bartosz Osiewicz
(USOS)
mgr Jędrzej Melchior Paulus (USOS)
prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki
(USOS)
mgr Anna Przybysz (USOS)
mgr Aliaksandr Raspopou
dr Walentyna Rekało
mgr Dorota Rzeszewska
(USOS)
mgr Olga Senk-Szelągiewicz
(USOS)
dr Roman Shubin (USOS)
prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski
(USOS)
mgr Daria Słupianek-Tajnert
(USOS)
dr Eugenia Stankiewicz-Walter
(USOS))
mgr Grzegorz Straburzyński
(USOS)
mgr Anna Stryjakowska
(USOS)
dr Zofia Szwed
(USOS)
mgr Edyta Szymkowiak
(USOS)
dr Beata Waligórska-Olejniczak
(USOS)
dr Grażyna Waliszewska
(USOS)
mgr Iwona Wapnaruk-Sitarska
(USOS)
dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak
(USOS)
dr Justyna Woszczyk
(USOS)
dr Aleksandra Zywert
(USOS)
dr Anna Żebrowska
(USOS)